Il punto G - Brunda

Vai ai contenuti

Il punto G

Voci Brindisine
 
Il punto G
Tratto da Storie dell'altra metà di Sabino Morra

 
Comu ogni sera stamu sittati a tavula cà stà mangiamu,
ma mi 'nd'accorgu dilla facci, cà teni spilu cù liticamu.
No fazzu mancu a tiempu cu dicu: " Li piccinni c'hannu fattu? "
Cà pigghia, si asa di scattu, poggia li razzi sobbra alla tavula cùnzata
e mi dici: " E' ora cà puru tui mi truevi lu puntu G,
mò maggiu nuiata!!! "
" Puntu G ? " li dumandu meravigliatu,
" mò no ti piaci chiui la 500 cà t'aggiu cattatu? "
" Sinti lu solitu ignoranti ", mi dici,
" Lu puntu G eti la vanda ca ogni femmina rendi felici.
Dù puntu cà nà vota cà s'è truvatu
'ndi faci mpacciri in modu esageratu ".
Mò, dicu iu, cè cazzu l'è vinutu an capu ?
Cè 'nci voli tanta cù dici  " Dù puntu a dò cchiù mi 'rrapu!!! "
E poi ci è veru cà dù puntu eti tanta beddu,
pirceni non ci metti nù campanieddu
cà appena lu toccu, e cumenza a sunari,
li fazzu nù segnu e almenu mi lu pozzu ricurdari.
A parti cà c'ama diri la verità,
mica è facili cù lu acchi ammienzu a totta dà panza,
fazzu prima cù trovu tutti li punti Mira Lanza.
Iu sacciu solamenti cà a edda li faci mali
sempri la capu quandu 'ndama curcari,
e iu allora, prima cù dormu,
cu lu "Puntu" mia a sulu m'aggia 'rranciari.


 
Torna ai contenuti