Pi corpa ti li canati si scannunu li frati - Brunda

Vai ai contenuti

Pi corpa ti li canati si scannunu li frati

Poesie
 
Pi corpa ti li canati si scannunu li frati
Tratta da: Stuezzi di ricuerdi di Rita Tedesco

 
Quandu'erumu piccinni com'erumu fitienti,
ca alla prima occasioni 'ndi liticaumu pi nienti.
Ma la lliticata assai non 'nci turava
pirceni la paci subbutu rrivvava.
Si, 'ndi vuliumu bbeni,
bbeni veramenti, no comu a moi
ca non 'ndi putimu viteri pi nienti.
Ti quant'avi ca ndamu spusatu,
tuttu lu fuecu s'è vvampatu, ci è truvata la mugghieri,
ci è truvatu lu maritu, lu fuecu è cuminzatu
e 'ncora 'no c'è finitu.
Pirce lu mundu è cussì cangiatu?
Ci prima 'ndi vuliumu bbeni
e dopu 'ndamu rruvinatu? Eti lu cemici 'ntra la recchia
ca la mugghieri a lu maritu punzecchia.
E lu ricattu ca allu maritu li piaci
ci bbeni li voli, comu tici iddu, faci.
Cussi lu cori chiangi e schama,
e tici: a do stai lu bbeni ca mi vulia frauma?
E pi quantu una lu bbeni li voli
sparesci lu bbeni, sparesci l'amori.
Lu cori, cussi, petra diventa,
e la sori la tratta comu a 'na rumenta.
A causa ti la mugghieri, o ti lu maritu,
u bbni ca si vuliunu è ormai finitu.
Certu non era quistu
ca li ttani nuestri 'ndannu nzignatu,
ma pi corpa ti li mariti o ti li mugghieri 'ndamu rruvinatu.
Torna ai contenuti