Cì e riccu sempri capesci - Brunda

Vai ai contenuti

Cì e riccu sempri capesci

Poesie
 
Ci è riccu sempri capesci  
" tratto da Acini ti pepi di Alfredo Galasso "

 
Ci nveci cu so poviru, chiù riccu cu era natu,
no stava ntra li debbiti comu nu disgraziatu.
Non era misirabili ti fronti a li cristiani,
no scia facendu debbiti pi sce cattà lu pani.
Ci no era natu poviru, ce la maliticia,
minandu sempri lacrimi, sta nfama vita mia?

 
Quandu si nasci misuru sienti parlà la genti:
ti studiu teni tituli, ma no capisci nienti.
Mienz'à li calantuemmini, unu cu è furtunatu,
cu tegna sordi a tummini, ti tutti e rispittatu.
Ci teni terri a pasculu, palazzi e massaria,
tirreni pi la semina, vigneti a minzadria.

 
E po no sapi leggiri, puè fari na scummessa,
ca tutti lu rispettunu, pi nisciunu e fessa.

 
murali:

 
Tieni sempri questi a menti: ci si ricco ti struzioni
e po no pussieti nienti, passi sempri pi minchioni.
Torna ai contenuti